Poemes il.lustrats

2008_Joan Pasqual - Nicte (Entre el passat i el futur)

2008_Joan Pasqual - Ilargi Betea (Et sento)

2009_Joan Pasqual - Daniele Oppi (Il Bambino)

2009_Joan Pasqual  -Enric Vila (Sentinelles)

2009_Joan Pasqual - Francesc Arnau (Cubisme)

2009_Joan Pasqual - Unaquimera (Enfiladisses)

2010_Joan Pasqual - Rafael Vallbona  (Estació de Tor)

2011_Joan Pasqual -  Ferran Planell (Verd Esperança)

2011_Joan Pasqual - Francesc Arnau (Oroneta)


2011_Joan Pasqual - Mercè Bellfort (A tu anònim)


2011_Joan Pasqual - Montse Assens (Colors a la mirada)

2011_Joan Pasqual - Silvia Romero (Encenall d'esperança)

2011_Joan Pasqual - Silvia Tarragó (Eternitats)
 
2011_Joan Pasqual - Vivian Segurana (Gràcies)